Овчарка рани шест деца

Овчарка рани шест деца

Пусната на свобода белгийска овчарка внезапно нападна и рани шест деца, докато играели на открито.